KISWEL KC-28 ER70S-6 suvirinimo viela, ritė 15kg

Kaina 24,30  - 27,90  su PVM

ESAB OK Autrod 16.95 suvirinimo viela, ritė 15 kg

Kaina 144,60  - 177,72  su PVM

ESAB OK Autrod 309LSi suvirinimo viela, ritė 15 kg

Kaina 206,21  - 233,94  su PVM

ESAB OK Autrod 308LSi suvirinimo viela

Kaina 72,94  - 171,92  su PVM

ESAB OK Autrod 12.51 suvirinimo viela

Kaina 20,08  - 57,98  su PVM

Sherman ER308LSi MIG viela nerūdijančiam plienui - 0.8 mm

Kaina 11,00  - 130,00  su PVM

Nerūdijančio plieno viela ER316LSi MIG - 0,8 mm

Kaina 14,99  - 179,99  su PVM

Nerūdijančio plieno viela ER316LSi MIG - 1,2mm

Kaina 59,90  - 179,99  su PVM

Sherman ER308LSi MIG viela nerūdijančiam plienui - 1.2 mm

Kaina 45,00  - 130,00  su PVM

ESAB OK Autrod 316LSi suvirinimo viela

Kaina 90,67  - 206,01  su PVM

Sherman ER308LSi MIG viela nerūdijančiam plienui - 1.0 mm

Kaina 11,00  - 130,00  su PVM

Nerūdijančio plieno viela ER316LSi MIG – 1,0 mm

Kaina 14,99  - 179,00  su PVM

ESAB OK AristoRod 12.50 suvirinimo viela

Kaina 44,64  - 64,13  su PVM

ESAB OK AristoRod 12.63 suvirinimo viela

Kaina 47,49  - 50,14  su PVM

BMW ER70S-6 suvirinimo viela

Kaina 15,00  - 25,95  su PVM

Showing 1 - 15 of 32 results